Skrivgrupper

Rista in - skrivgrupper är ett inspirationsprojekt i skönlitterärt skrivande för unga där åhörare blir till uppläsare. Varje process inleds som ett klassiskt författarbesök med uppläsning, just nu ur Per Ole Perssons nya bok Vildhund. Genom texten väcks känslor och kontakt med deltagarna skapas. Ett visst sätt att förhålla sig till språk, rytm och berättarperspektiv förmedlas också genom texten.  I grundmodellen på skola delas eleverna efter uppläsningen in i grupper och får prata om vad de har hört. Sedan får de formulera frågor att ställa till författaren. Har du varit med om det här själv? Vem är pojken? Hur skriver man en bok? Frågorna kan vara många. Avslutningsvis får varje elev ett signerat exemplar av romanen Jaco. Därefter bjuds eleverna in till en skrivgrupp som träffas 4-6 gånger och till exempel kan organiseras via Elevens val. I skrivgruppen samlas de elever som är extra intresserade av litteratur eller har ett stort behov av att uttrycka sig. Processen avslutas med att deltagarna i skrivgruppen tar författarens plats och läser upp sina berättelser. För detaljerad information om upplägg och kostnad, vänligen kontakta Per Ole Persson på: perole@ristain.se eller 073-7583418.

Rista in - skrivgrupper har finansierats av Malmö Stad, Kulturrådet Läsfrämjande insatser, Svedala kommun och Kulturrådet Skapande skola. Metoden utvecklades i projektet Att skriva Esmeraldas i staden Esmeraldas i Ecuador.

“Per Ole har hjälpt mig mycket. T.e.x. hur man börjar och handlingen. Tack!”

-Ali från skrivgruppen på Bunkeflostrands bibliotek i Malmö

“Jag är jätteglad och stolt över att ha varit med här. Jag har fått mycket inspiration och hjälp och tips med skrivandet och kommit ett steg närmare min dröm att bli författare.”

-Liva från skrivgruppen på Bunkeflostrands bibliotek i Malmö

”Bra och roligt att skriva berättelser. Jag har lärt mig att skriva mer utvecklat. Helt fantastiskt!!”

-Alfred från skrivprocesserna på Vannhögskolan i Trelleborg